Petit gran esport

Pitch & Putt

El disseny del nostre Pitch & Putt garanteix la diversió i el fa accessible a tota mena de jugadors. Amb un recorregut força pla, sense obstacles d’aigua i amb una notable presència de bunkers, el joc curt i l’aproach seran els protagonistes.
  • 9 forats amb doble sortida
  • 1.315 metres
  • Forats que oscil·len entre els 44 i els 108 metres
Mapa de camp

Informació del camp

Forats del camp

Hoyo 1

Par 3
89 Hcp. 3
79 Hcp. 4

El recorregut comença amb un forat en lleugera pujada i amb un carrer sense obstacles i delimitat per oliveres a esquerra i dreta. El green té una lleugera pendent de dreta a esquerra. 

Hoyo 2

Par 3
73 Hcp. 9
80 Hcp. 8

La sortida és elevada en relació al green. Hem de vigilar els arbres, la xarxa de la dreta i el profund bunker que protegeix un green bastant petit i amb una pendent de dreta a esquerra. 

Hoyo 3

Par 3
64 Hcp. 15
55 Hcp. 18

El forat més curt i fàcil del recorregut. El seu green, bastant gran, compta amb un piano al centre i una lleugera inclinació de dreta a esquerra. 

Hoyo 4

Par 3
108 Hcp. 1
87 Hcp. 6

El forat més llarg del recorregut. A la dreta del carrer trobem una filera d’arbres que delimiten el fora límits. El green, que té caiguda de dreta a esquerra, està protegit per dos bunkers. 

Hoyo 5

Par 3
67 Hcp. 7
53 Hcp. 14

El forat 5 no té cap complicació. La dificultat apareix a la segona volta del recorregut, ja que la sortida del forat 14 es troba situada dins del Camp de Golf. Això obliga a realitzar un bon cop per superar els arbres que separen ambdós camps. El green, gran i amb pendent d’esquerra a dreta, compta amb un lleuger piano que el creua en diagonal.  

Hoyo 6

Par 3
65 Hcp. 13
71 Hcp. 10

Com en el forat 14, la sortida està situada dins del recorregut del Camp de Golf, pel que haurem de superar els arbres que delimiten ambdós camps. 

Hoyo 7

Par 3
78 Hcp. 11
85 Hcp. 12

Forat amb un carrer delimitat, a la seva part dreta, per una filera d’arbres que marquen el fora límits. El seu green és estret i llarg.  

Hoyo 8

Par 3
44 Hcp. 17
54 Hcp. 16

El forat més curt del camp amb un green amb piano accentuat. 

Hoyo 9

Par 3
77 Hcp. 5
86 Hcp. 2

Forat difícil i amb sortida una mica elevada. El seu green, en lleugera pujada, està protegit per bunkers. Un gran forat per tancar un fantàstic recorregut de Pitch & Putt. 

Completa la teva experiència