Avís legal

La utilització d’aquesta pàgina web implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

Les pàgines web del CLUB DE GOLF PERALADA, S.A. tenen per objectiu facilitar als clients de CLUB DE GOLF PERALADA, S.A., i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen com tarifes, promocions, etc.

CLUB DE GOLF PERALADA, S.A. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la seva web, així com de suspendre el seu accés en qualsevol moment i sense avís previ. Aquesta companyia no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

CLUB DE GOLF PERALADA, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts tinguin en els enllaços o vincles als que es fa referència a les pàgines.

CLUB DE GOLF PERALADA, S.A. no es responsabilitza de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús d’informació o aplicacions contingudes en aquesta web.

CLUB DE GOLF PERALADA, S.A. és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de la propietat industrial i intel·lectual que es refereixen als continguts que en ella s’inclouen, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que NO siguin propietat d’aquesta companyia, les marques de la qual estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tal, és reconeguda per CLUB DE GOLF PERALADA, S.A. Cap material de les seves pàgines web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el previ consentiment per escrit d’aquesta companyia.

CLUB DE GOLF PERALADA, S.A. respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportats pels visitants a la publicació digital, mitjançant la observança de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En el cas que ens faciliti les seves dades personals, l’informem que les utilitzarem per a posar-nos en contacte amb vostè en funció de la sol·licitud que realitzi i que posteriorment no guardarem les seves dades a no ser que contracti algun dels nostres serveis per al qual s’haurà d’atènyer a la política de protecció de dades que constarà en cada apartat. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça c/Rocabertí, s/n, CP 17491 de Peralada o enviar un e-mail a hotel@golfperalada.com indicant la referència “Protecció de Dades”.

En cas que volguessin posar-se en contacte amb nosaltres en referència al present avís legal, s’haurà d’indicar la següent referència: “Avís Legal”. Les dades del CLUB DE GOLF PERALADA, S.A. són los següents: Rocabertí, s/n – 17491 Peralada (Girona) – Tel. 972 53 88 30; e-mail de contacte: hotel@golfperalada.com, el NIF és A-17059924 i complim amb la obligació de tenir registrats al Registre Mercantil corresponent almenys un dels nombres de domini dels que som titulars.:

El correu electrònic no serà considerat com a mitjà vàlid als efectes de presentació de reclamacions. Per a això hauran de dirigir-se al nostre centre d’atenció del CLUB DE GOLF PERALADA i que indicarà en cada cas el camí a seguir.

Tota informació que es rebi en aquestes pàgines, tal com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a CLUB DE GOLF PERALADA, SA. a títol gratuït. No enviï, si us plau, informació que NO pugui ser tractada d’aquesta forma.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de CLUB DE GOLF PERALADA, S.A. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per CLUB DE GOLF PERALADA, S.A. i apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o l’eliminació de la informació que les concerneix. Per altra banda, l’aparició d’aquestes terceres marques no implica necessàriament la recomanació d’aquestes.